Näytteen ottaminen

Verinäytteitä tarvitaan DNA-tutkimuksiin sekä terveistä että sairaista yksilöistä. Jotta periytyvän sairauden taustalla oleva tautigeenin voidaan tunnistaa, tarvitaan näytteitä kokonaisista perheistä (sairaista yksilöistä, niiden terveistä sisaruksista ja vanhemmista; mahdollisesti myös sisarpuolista ja isovanhemmista). Verriokkitkimuksissa tarvitaan näytteitä myös muista rodun terveistä yksilöistä; erityisesti niistä koirista, jotka ovat ylittäneet tyypillisen sairastumisiän. Eli käytännössä kaikki koirat ovat tervetulleita
tutkimukseen.

Jos koira sairastuu näytteenoton jälkeen, asiasta kannattaa ilmoittaa suoraan tutkimusryhmälle ja mahdollisesti myös rotujärjestön jalostustoimikunnalle ja kasvattajalle.

Avoimuus on tärkeää sairauksien vastustamiseksi roduissa.

Näytteenotto-ohjeet

  • 3-5 ml verta/koira EDTA-putkeen (violetti korkki)
  • Putkeen merkitään koiran rekisterinumero, virallinen nimi ja rotu.
  • Käännä putkea ylösalaisin 8-10 kertaa

Veriputket ja täytetty lomake postitetaan välittömästi tavallisessa postissa huoneenlämpöisenä (näyte säilyy 2 vrk) tutkimusryhmällemme osoitteella:

Ranja Eklund/Lohen tutkimusryhmä
Biomedicum Helsinki, huone B332a
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

 


Katja Laurila, Turku
khlaur@utu.fi
Puh. 044 342 2291

© 2006 Suomen Kiinanharjakoirat ry